Pravidla pro přebírání obsahu ze serveru Penta Blue Net

  verze pravidel: 20120723
platná pro období 2007-2022
 
 
     
  Obsah serveru Penta Blue Net není možno běžně přebírat na jiné servery z důvodů uvedených v bodě 5. Výjimku mohou tvořit situace, kdy je přebírání obsahu obecně prospěšné. V takovém případě mohou být jednotlivá témata (články) serveru Penta Blue Net zdarma přebírána na jiné neplacené servery při dodržení níže uvedených pravidel:

1. Žádost

Před vlastním převzetím článku z Penta Blue Net je nutné mě o této skutečnosti písemně informovat formou e-mailu uvedeného v sekci "Kontakt". Teprve po mém písemném souhlasu je možné obsah převzít. Pokud již obsah někdo převzal před vydáním těchto pravidel, je potřeba požádat o souhlas zpětně nebo převzatý obsah smazat.

2. Podmínky cílové webové stránky

a) Webová stránka, na které bude převzatý článek umístěn, je volně přístupná každému. Přístup ke stránce není omezován heslem, není poskytován za úplatu a není podmiňován ani žádnou jinou výhodou ze strany poskytovatele přebíraného obsahu. Přebíraný obsah nesmí nikdy být předmětem žádného obchodu. Totéž platí i pro jakoukoliv jinou elektronickou či fyzickou podobu, do které by byl obsah témat převeden (témata jsou např. vytištěna na papír).
b) Webové stránky, na které je obsah přebírán, nesmějí umožňovat (ve vztahu k přebíranému obsahu) komentáře či hodnocení.
c) Webové stránky, na které je obsah přebírán, nesmějí obsahovat žádnou reklamu, vynucování či manipulaci, kupčení s duchovnem a galaktickou transformací (placené služby v duchovní oblasti, prodávání informací o galaktické transformaci, různé duchovní školy atd.), či jiná komerční zaměření. Stránky nesmí mít obsah zaměřený proti rozvoji a prospěchu lidského jedince nebo lidské společnosti či obsah jinak neslučitelný s Penta Blue Net.
d) Webové stránky, pro které bylo přebírání obsahu z Penta Blue Net povoleno, musí splňovat aktuální pravidla po celou dobu, po kterou nesou převzatý obsah.

3. Podmínky publikování obsahu

a) Přebírané téma (článek) musí být publikováno vždy jen jako celek, s uvedením zdroje v podobě aktivního linku.
b) Článek nesmí být nikterak měněn, musí být dodrženy jednotlivé odstavce, nadpisy, vzorce a tabulky.
c) Náhledové i hlavní obrázky prosím uvádějte v původní velikosti a formátu (bez přesamplování). Pokud to nevyhovuje struktuře a charakteru vaší stránky, na kterou je článek přebírán, nemusí být obrázky přebírány.

4. Jaký obsah lze přebírat

a) Přebírat lze pouze jednotlivá témata, uvedená na stránce http://www.pentablue.net/temata.html (s výjimkou pravidel).
b) Obsah jiných stránek a podstránek, jako např. "Download", není dovoleno přebírat vůbec. Ty je možné (s výjimkou pravidel) pouze linkovat. Důvodem je potřeba aktualizace jednotlivých souborů na těchto stránkách.
c) Obsah nacházející se na stránce "Download" není zatížen autorskými právy a je možno jej volně šířit. Šíření je možné pouze zdarma, soubory nesmí být předmětem žádného obchodu. Veškerý obsah nacházející se v sekci "Download" se však nesmí přebírat na jiné webové stránky (např. obrázek stažený ze stránky "Download" můžete poslat zdarma někomu e-mailem nebo jej darovat vypálený na CD/DVD, ale nesmíte jej fyzicky umístit na jinou webovou stránku). Pokud tak potřebujete učinit, použijte aktivní link přímo na konkrétní soubor do sekce "Download".

5. Doporučení

Původnímu záměru projektu Penta Blue Net více vyhovuje, když je namísto fyzického přebírání témat volen způsob aktivního linku přímo na článek. Čtenář tak čte článek stále v interaktivním prostředí Penta Blue Net, které je pro tento účel maximálně uzpůsobeno. Tím je zachována i vysoká efektivita při práci s informacemi a urychleno rozpomínání. Jde-li Vám tedy primárně o čtenáře, preferujte prosím tento způsob.Děkuji, Karel Kourek
 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net